Материали за Редовно общо събрание на акционерите на 30.06.2008 г.
изтегли
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени