Годишен финансов отчет за 2012 г.
изтегли

Междинен финансов отчет за Q4_2012 г.
изтегли

Междинен финансов отчет за Q3_2012
изтегли

Междинен финансов отчет за Q2_2012
изтегли

Междинен финансов отчет за Q1_2012
изтегли
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени