Протокол от Извънредно общо събрание на акционерите от 13 септември 2013 г.
изтегли

Протокол от Общо събрание на акционерите от 28.06.2013 г.
изтегли
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени