Материали за Редовно годишно общо събрание на акционерите на 20.06.2014 г.
изтегли
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени