Актуализирани материали за Извънредно общо събрание на акционерите на 27.12.2018 г.
изтегли

Материали за Извънредно общо събрание на акционерите на 27.12.2018 г.
изтегли

Материали за Редовно годишно общо събрание на акционерите на 14.06.2018 г.
изтегли
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени