Протокол от Извънредното общо събрание на акционерите от 27.12.2018 г.
изтегли

Протокол от Редовно годишно общо събрание на акционерите от 14.06.2018 г.
изтегли
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени