Годишен финансов отчет за 2018 г.
изтегли

Междинен консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2018 г.
изтегли

Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2018 г.
изтегли
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени