Материали за Извънредно общо събрание на акционерите на 18.04.2023 г.
изтегли
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени