Протокол от извънредно общо събрание на акционерите от 18.01.2023 г. - втора дата
изтегли

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите от 03.01.2023 г.
изтегли
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени