Годишен индивидуален финансов отчет за 2022 г. - формат ESEF
изтегли

Междинен консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2022 г. с добавен отчет за изпълнение на задълженията по емисия облигации в съответствие с изискванията на чл. 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК
изтегли

Междинен индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2022 г.
изтегли
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени