Актуален устав на "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ
изтегли

Актуален устав на "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ
изтегли

Правила за вътрешно подаване на сигнали
изтегли

Съобщение по чл. 89л , ал.1 от ЗППЦК
изтегли

Прогнозен график на Предлагането на "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ
изтегли

Съобщение по чл. 89т, ал.1 и 2 от ЗППЦК
изтегли

Проспект за публично предлагане на акции 1 300 000 броя акции на „Болкан енд Сий пропъртис“ АДСИЦ с емисионна стойност 21.50 лева и с номинал 1 лев. всяка една.
изтегли
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени