Новини
09.04.2019
Уведомление за значително дялово участие

На 09.04.2019 г. е получено Уведомление за значително дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК.

Виж

08.04.2019
Уведомление за значително дялово участие

На 08.04.2019 г. е получено Уведомление за значително дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК.

Виж

01.04.2019
Годишен финансов отчет за 2018 г.

"Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ оповести Годишен финансов отчет за 2018 г.

Виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени