Новини
23.05.2013
Представяне на покана за свикване на Общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ.

"Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ представи покана за свикване на Общо събрание на акционерите на 28.06.2013 г.

Виж

23.05.2013
Уведомление относно продажба на недвижим имот

 Съвета на директорите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ взе решение да започне продажбата на самостоятелни обекти и паркоместа в различна степен на завършеност, разположени в новострояща се сграда/сгради – Апартаментен хотел за обществено и делово обслужване „Carpe Diem“, находящи се в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ цялата с площ от 14 001 кв.м., находяща се в град Балчик, община Балчик, област Добрич.

Виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени