Новини
22.05.2015
Представяне на покана за свикване на Общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ

"Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ представи покана за свикване на Общо събрание на акционерите на 26.06.2015 г.

Виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени