Новини
11.05.2018
Представяне на покана за свикване на Общо събрание на акционерите на 14.06.2018 г.

"Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ представи покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на 14.06.2018 г.

Виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени