Новини
30.11.2018
Нов Директор за връзки с инвеститорите

На 28.11.2018 г.  Съветът на директорите взе решение да назначени Златко Георгиев Петров като изпълняващ длъжността Директор за връзка с инвеститорите, считано от 30.11.2018 г.

26.11.2018
Представяне на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на 27.12.2018 г.

"Болкан енд Сий пропъртис" АДСИЦ представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на 27.12.2018 г.

Виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени