Новини
30.11.2020
Междинен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2020 г.

"Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ представя междинен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2020 г.

Виж

20.11.2020
Проведено Редовно годишно общо събрание на аккционерите

На 31 август 2020 г. от 10:00 часа, в гр. Варна, ул. "Генерал Колев" 14, вх. Б, се проведе Редовното годишно общо събрание на акционерите на "Болкан енд Сий пропъртис" АДСИЦ. Заседанието се проведе съгласно обявения дневен ред.

 

Виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени