Новини
25.10.2021
Решение на СД на "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ за издаване на емисия обезпечени облигации

виж

15.10.2021
Изменен устав

На 14 октомври 2021 г. по партидата на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ в Търговския регистър е вписан изменен Устав на Дружеството.

Виж

11.10.2021
Праведено Извънредно общо събрание на акционерите на 08.10.2021 г.

На 08 октомври 2021 г. от 10:00 часа, в гр. Варна, ул. "Генерал Колев" 14, вх. Б, се проведе Извънредно годишно общо събрание на акционерите на "Болкан енд Сий пропъртис" АДСИЦ. Заседанието се проведе съгласно обявения дневен ред.

Виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени