Новини
31.07.2023
Междинен индивидуален финансов отчет за второ тримесечие на 2023 г.

Болкан енд сий пропъртис АДСИЦ представя междинен индивидуален финансов отчет за второ тримесечие на 2023 г, като към него е приложен и отчета на специализираното му дружество по чл.28, ал.1 от ЗДСИЦДС.

Виж

04.07.2023
Актуален устав на "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ

На 04 юли 2023 г. е вписан в Търговския регустър актуален устав на "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ приет на проведено общо събрание на акционерите на "Болкан енд Сий пропъртис" АДСИЦ на 16 юни 2023 г.

Виж 

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени