Междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2018 г.
изтегли

Междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2018 г.
изтегли

Междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2018 г.
изтегли

Годишен финансов отчет за 2017 г.
изтегли

Междинен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2017 г.
изтегли
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени