Протокол от Редовно общо събрание на акционерите от 28.06.2019 г.
изтегли

Протокол от Редовно общо събрание на акционерите от 13.06.2019 г.
изтегли
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени