Протокол от Редовно общо събрание на акционерите от 31.08.2020 г.
изтегли
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени