Междинен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2022 г. с добавен отчет за изпълнение на задълженията по емисия облигации в съответствие с изискванията на чл. 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК
изтегли

Междинен индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2022 г.
изтегли

Междинен консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2022 г. с добавен отчет за изпълнение на задълженията по емисия облигации в съответствие с изискванията на чл. 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК
изтегли

Междинен индивидуален финансов отчет за второ тримесечие на 2022г. със добавени отчет на специализираното дружество по чл.28. ал.1 от ЗДСИЦДС
изтегли

Междинен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2022 г.
изтегли

Междинен индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2022 г.
изтегли

Годишен консолидиран финансов отчет за 2021 г. - формат ESEF
изтегли

Годишен индивидуален финансов отчет за 2021 г. - формат ESEF
изтегли

Междинен консолидиран финансов отчет за 'четвърто тримесечие на 2021 г.
изтегли

Междинен индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2021 г.
изтегли
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени