Новини
30.03.2012
Годишен финансов отчет за 2011 г.

"Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ оповести Годишен одитиран финансов отчет за 2011 г.

Виж 

07.03.2012
Уведомление на покупка на недвижим имот

На 28.02.2012 г. "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ придоби от "Зърнени храни България" АД идеална част от поземлен имот с площ от 11 201 кв.м., целият с площ от 14 001 кв.м., находящ се в гр. Балчик, община Балчик.

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени