Новини
30.01.2013
Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2012 г.

"Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ оповести ТРИМЕСЕН ОТЧЕТ за четвърто тримесечие на 2012 г.

Виж

25.01.2013
Уведомление относно промяна в медията за информиране на обществеността

 „Болкан енд Сий Пропъртис” АДСИЦ, считано от 24 януари 2013 г. ще разкрива регулираната информация пред обществеността посредством „Инфосток” ООД, с интернет адрес: www.infostock.bg и прекратява разкриването на регулирана информация пред обществеността посредством „Профит Медия Груп” ООД, с интернет адрес: www.profit.bg.

Виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени