Новини
30.05.2022
Междинен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2022 г.

Болкан енд сий пропъртис АДСИЦ представя своя междинен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2022 г.

13.05.2022
Материали за Редовно годишно събрание на акционерите на 16.06.2022 г.

"Болкан енд Сий пропъртис" АДСИЦ представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите на 16.06.2022 г.

Виж

03.05.2022
Междинен индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2022 г.

Болкан енд сий пропъртис АДСИЦ представя своя междинен индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2022 г.

Виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени