Протокол от извънредно общо събрание на акционерите от 30.09.2015 г.
изтегли

Протокол от годишно общо събрание на акционерите от 26.06.2015 г.
изтегли
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени