Протокол от извънредно общо събрание на акционерите от 08.12.2016 г. допълнение
изтегли

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите от 06.12.2016 г.
изтегли

Протокол от годишно общо събрание на акционерите от 24.06.2016 г.
изтегли
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени