Одитор
"Грант Торнтон" ООД е специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит и е регистрирано под номер 032 в регистъра на специализираните одиторски предприятие - регистрирани одитори, членове на Института на дипломираните експерт - счетоводители в България., със седалище и адрес на управление:
гр. София, бул. "Черни Връх" № 26.

Грант Торнтон България е част от Грант Торнтон Интернешънъл, една от водещите международни счетоводно-консултантски фирми.

Посетете сайта на одитора: www.gtbulgaria.com
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени