Одитор
„Одит Корект” ООД е специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит и е регистрирано под номер 064 в регистъра на специализираните одиторски предприятие - регистрирани одитори, членове на Института на дипломираните експерт - счетоводители в България., със седалище и адрес на управление:
гр. София, ул. "Вишнева" № 12, ет. 2, ап. 6.

Посетете сайта на одитора: www.auditcorrect.com
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени