Актуален устав на "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ
изтегли

Съобщение по чл. 92а от ЗППЦК относно първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Болкан енд Сий пропъртис” АДСИЦ
изтегли

Регистрационен документ
изтегли

Документ за предлаганите акции
изтегли

Резюме
изтегли

Актуален устав на "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ
изтегли
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени