Протокол от Редовно годишно общо събрание на акционерите от 09.06.2017 г.
изтегли

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите от 06.03.2017 г.
изтегли
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени