Новини
31.03.2017
Годишен финансов отчет за 2016 г.

"Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ оповести Годишен финансов отчет за 2016 г.

Виж

06.03.2017
Уведомление за увеличение на капитала

Уведомяваме Ви, че на проведено на 06.03.2017 г. извънредно Общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис” АДСИЦ се взе следното решение:

Увеличава се капитала на дружеството по реда на чл. 112, ал. 2 от ЗППЦК от 5 332 690 лв., разпределени в 5 332 690 бр. акции на 6 932 690 лв., разпределени в 6 932 690 бр. акции, чрез издаване на 1 600 000 ново емитирани акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 13.50 лева за една акция.

Подписката за емитиране на новата емисия се счита за успешна, съответно капиталът на „Болкан енд Сий Пропъртис” АДСИЦ ще бъде увеличен само със стойността на записаните и платени акции, при условие че до крайния й срок бъдат записани и платени най-малко 993 000 (деветстотин деветдесет и три хиляди) нови акции. Основните параметри и условия на новата емисия може да видите тук.

06.03.2017
Проведено извънредно общо събрание на акционерите

На 06 март 2017 г. от 13.00 часа в гр. Варна, бул. Генерал Колев № 14, вх. Б, ет. 1, ап. 4 се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ. Заседанието протече, съгласно обявения дневен ред.

Виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени