Новини
22.06.2017
Съобщение по чл. 92а от ЗППЦК относно първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Болкан енд Сий пропъртис” АДСИЦ

Съобщение по чл. 92а от ЗППЦК относно първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Болкан енд Сий пропъртис” АДСИЦ

Виж

14.06.2017
Проведено Редовно годишно общо събрание на акционерите

На 09 юни 2017 г. от 10.00 часа в гр. Варна, бул. Генерал Колев № 14, вх. Б се проведе Редовно годишно общо събрание на акционерите на "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ. Заседанието протече, съгласно обявения дневен ред.

Виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени