Новини
02.01.2018
Нов Директор за връзки с инвеститорите

На 22.12.2017 г.  Съветът на директорите взе решение да назначени Мария Дончева Радушева като изпълняваща длъжността Директор за връзка с инвеститорите, считано от 02.01.2018 г.

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени